ក្រសួងអធិការកិច្ច ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តី និងអមដោយ ឯកឧត្តម/លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋមន្រ្តី

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់

រដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ
(រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ)
ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន
លោកជំទាវ សុភ័គ្ក ថាវី
ឯកឧត្តម ចាប សុថារិទ្ធ
លោកជំទាវ វង់ មយូរា
6
លោកជំទាវ យក់ ណារ៉េត
ឯកឧត្តម ចាន់ កុលបុត្រ
ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ
ឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឬទ្ធិ
លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី
ឯកឧត្តម លីវ សុភក្រ្តា
លោកជំទាវ វី ស្រីពៅ
ឯកឧត្តម ទូច រិទ្ធី
ឯកឧត្តម ប៉ែន ច័ន្ទសុខរិន
ឯកឧត្តម មួន ឌីណា
ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង
ឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី
ឯកឧត្តម ហេង ចាន់ឌី

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម យី ម៉ៅ
ឯកឧត្តម សុត គីមសាន
ឯកឧត្តម នួន​ ណុំ
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ឧត្តមសម្បត្តិ
ឯកឧត្តម ស៊ឹម សុវណ្ណរិទ្ធិ
ឯកឧត្តម លី គឹមសី
លោកជំទាវ ប៉េង ឡងឌី
ឯកឧត្តម ង៉ុយ ហាក់
លោកជំទាវ ស៊ិន សុខពន្លឺ
លោកជំទាវ សេន សាណាស់

អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម សូផាត យុត្តិធន
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅ
ឯកឧត្តម កែវ គង់
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុក​ជាអគ្គនាយក​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា
ឯកឧត្តម អួន ម៉េងឈាន់
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច