កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងអធិការកិច្ច និង​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមុខងារ​សាធារណៈ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ

|

ទីស្តីការក្រសួង៖ រសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងអធិការកិច្ច និងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លី គឹមសី អនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គនាយកទាំងបី នាយកវិទ្យាស្ថាន និងប្រធាននាយកដ្ឋានទាំងអស់។

អត្ថបទទាក់ទង