សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច និង​លោកជំទាវ Liura Rodriguez Barrios ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋគុយបា ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច និងលោកជំទាវ Liura Rodriguez Barrios ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋគុយបា ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

អត្ថបទទាក់ទង