ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បញ្ជាឱ្យប្រធានមន្ទីរ ២៥រាជធានី-ខេត្ត ទូងស្គរអបអរសាទរប្រាសាទកោះកេរ

អត្ថបទទាក់ទង