ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តជនក្រសួងអធិការកិច្ច ក្រោមប្រធានបទ នំខ្មែរថែសន្តិភាព និងការជួបជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ ជាមួយនិវត្តជនក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច

អត្ថបទទាក់ទង