ជម្លោះដីធ្លីជិត៥ឆ្នាំ របស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានបញ្ចប់ ក្រោមការសម្របសម្រួលពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច

អត្ថបទទាក់ទង