វេទិកាពិភាក្សា លើប្រធានបទ «អធិការកិច្ចក្នុងបរិបទកំណែទម្រង់» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច ដោយមានការសម្របសម្រួលពី លោក ពុយ គា ប្រធានក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

អត្ថបទទាក់ទង