ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Salvatore FURNARI ប្រធានក្រុមហ៊ុន HERACLES GROUPE និងសហការី ដែលមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច

អត្ថបទទាក់ទង