ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកស្រី Charlotte RODIEN អនុប្រធានសមាគម Association Mission Stage Asie (AMS) នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង