ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Wood Huang ប្រធានក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Hi-Park និងសហការី កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួង

អត្ថបទទាក់ទង