កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្មារតីអង្គប្រជុំថ្នាក់ដឹកនំាក្រសួងប្រចំាសប្ដាហ៍ និងប្រសាសន៍ណែនំាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអធិការកិច្ច

|

នៅទីស្ដីការក្រសួង៖ រសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន រដ្ឋលេខាធិការ បានអញ្ជើញដឹកនំាកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្មារតីអង្គប្រជុំថ្នាក់ដឹកនំាក្រសួងប្រចំាសប្ដាហ៍ និងប្រសាសន៍ណែនំាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអធិការកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នំា២០២៤ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ លោកអគ្គនាយករងអធិការកិច្ច លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ដ្រីរាជការទំាងអស់ នៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច នៃក្រសួងអធិការកិច្ច៕

អត្ថបទទាក់ទង