កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអន្ដរក្រសួងសម្រាប់អនុវត្ដគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា(គ.អ.គ.អ.ច.ក.) ឆ្នាំ២០១៦-២០៣០

|

លោកជំទាវ វី ស្រីពៅ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច និងជាសមាជិកាគ.អ.គ.អ.ច.ក. បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអន្ដរក្រសួងសម្រាប់អនុវត្ដគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា(គ.អ.គ.អ.ច.ក.) ដើម្បីប្រកាសសមាសភាពរបស់ គ.អ.គ.អ.ច.ក. និងលើកទិសដៅការងារដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦-២០៣០ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដម ប៊ិន ត្រឈៃ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងផែនការ និងជាប្រធាន គ.អ.គ.អ.ច.ក. នាថ្ងៃពុធ ៨កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងផែនការ។

អត្ថបទទាក់ទង