វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី៤ របស់សិក្ខាកាមក្រសួងអធិការកិច្ចស្តីពី «សវនកម្មលើសមិទ្ធកម្ម» នៅមជ្ឈមណ្ឌល iCISA នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា

|

មជ្ឈមណ្ឌល iCISA នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៩កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ថៃ ច័ន្ទរិទ្ធ ទីប្រឹក្សាក្រសួងអធិការកិច្ច ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី «សវនកម្មលើសមិទ្ធកម្ម» ដែលជាថ្ងៃទី៤ នៃកម្មវិធីសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច។

ដោយក្នុងថ្ងៃទី៤នេះ កម្មវិធីសិក្សា នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលមានដូចខាងក្រោម ៖
១. សវនកម្មលើសមិទ្ធកម្ម៖ បច្ចេកទេសក្នុងការប្រមូល និងវិភាគភស្តុតាង ធ្វើបទបង្ហាញដោយ លោក Abhishek Singh-II, Sr. DAG, O/o the PAG (Audit)
២. ការសន្និដ្ឋានលើសវនកម្ម៖ ការត្រៀមរៀបចំរបាយការណ៍សវកម្មលើសមិទ្ធកម្ម និងការធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពសវនកម្មលើសមិទ្ធកម្ម ធ្វើបទបង្ហាញដោយ លោក S. K. Jha Director General O/o DGA (Energy)៕

អត្ថបទទាក់ទង