ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច អនុញ្ញាតឱ្យ លោក ប៉ែន ស៊ីវុន (Pen Sivun) ប្រធានសមាគម HOME FOUNDATION និងលោក JAHN ARILD STRAY ប្រធានសមាគមន៍ CAMBODIAN AID ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច

អត្ថបទទាក់ទង