ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច អញ្ជើញចូលរួមពិធីបិទមហោស្រពភាពយន្ដអន្តរជាតិកម្ពុជា លើកទី១៣ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង