សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម រយៈពេល១សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម រយៈពេល១សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ចកម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ូ វ៉ានមិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប៊ិញយឿង (ខេត្តប៊ិញយឿងជាខេត្តដែលរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្ម ជាប់លំដាប់ទី៣ បន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ) កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅខេត្តប៊ិញយឿង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ចកម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ូ វ៉ានមិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប៊ិញយឿង (ខេត្តប៊ិញយឿងជាខេត្តដែលរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្ម ជាប់លំដាប់ទី៣ បន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ) កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅខេត្តប៊ិញយឿង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ច នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម ផាម មិញជិញ (H.E Mr. Pham Minh Chinh) នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិមានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ច នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម ផាម មិញជិញ (H.E Mr. Pham Minh Chinh) នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិមានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី រវាងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ច នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ និងឯកឧត្តម ឌ័ន ហុង ហ្វុង កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី រវាងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ច នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ និងឯកឧត្តម ឌ័ន ហុង ហ្វុង កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងប្រចាំខែឧសភា និងលើកទិសដៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច នៅសាលសម្តេចកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ទីស្តីការក្រសួង ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងប្រចាំខែឧសភា និងលើកទិសដៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច នៅសាលសម្តេចកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ទីស្តីការក្រសួង ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹងត្រង់និងឃុំទាំង១២ និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ ប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹង ខេត្តកំពង់ចាម កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹងត្រង់និងឃុំទាំង១២ និងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ ប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹង ខេត្តកំពង់ចាម កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានទទួលស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ទីប័រ បាឡុកឌី (Tibor BALOGDHDI) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហការី នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានទទួលស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ទីប័រ បាឡុកឌី (Tibor BALOGDHDI) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហការី នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤