ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹករវាង លោក ហង់ សុគន្ធ ម្ចាស់ស្ថានីយបូមទឹក ប្រឡាយព្រះស្នែង និងប្រឡាយព្រះគន្លង ជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ ១២៥គ្រួសារ ដែលជាអ្នកទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើស្រែ ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹករវាង លោក ហង់ សុគន្ធ ម្ចាស់ស្ថានីយបូមទឹក ប្រឡាយព្រះស្នែង និងប្រឡាយព្រះគន្លង ជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ ១២៥គ្រួសារ ដែលជាអ្នកទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើស្រែ ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់៖ តួនាទីរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ច មិនមែនសំដៅទៅរកតែកំហុសនោះទេ! តួនាទីរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ចមានពីរគឺ ទី១-រកឱ្យឃើញនូវចំណុចដែលអនុវត្តបានល្អ ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបានកំណត់ និងទី២-រកឱ្យឃើញ នូវចំណុចខ្វះខាត ចំណុចខុសឆ្គង រាប់តាំងពីតូចតាច មធ្យម និងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់៖ តួនាទីរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ច មិនមែនសំដៅទៅរកតែកំហុសនោះទេ! តួនាទីរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ចមានពីរគឺ ទី១-រកឱ្យឃើញនូវចំណុចដែលអនុវត្តបានល្អ ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបានកំណត់ និងទី២-រកឱ្យឃើញ នូវចំណុចខ្វះខាត ចំណុចខុសឆ្គង រាប់តាំងពីតូចតាច មធ្យម និងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល។

ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ ទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចទទួលពាក្យបណ្ដឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលសមត្ថកិច្ចនេះមិនសំដៅតែរឿងដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេ ជាក់ស្តែងក៏មានអានុភាពជាមួយនឹងបណ្តឹងបរិហារ និងបណ្តឹងតវ៉ាគ្រប់រូបភាពដែលឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ក្នុងនោះក្រសួងអធិការកិច្ចមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យ និងដោះស្រាយជូន។

ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ ទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចទទួលពាក្យបណ្ដឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលសមត្ថកិច្ចនេះមិនសំដៅតែរឿងដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេ ជាក់ស្តែងក៏មានអានុភាពជាមួយនឹងបណ្តឹងបរិហារ និងបណ្តឹងតវ៉ាគ្រប់រូបភាពដែលឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ក្នុងនោះក្រសួងអធិការកិច្ចមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យ និងដោះស្រាយជូន។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ដោះស្រាយពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍របស់ឈ្មោះ ហង់ សុគន្ធ តំណាងឱ្យឈ្មោះ សុខ មុន្នី និងឈ្មោះ ប៉េង ចន្ធី ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញផ្តាច់ស្ថានីយបូមទឹកឯកជន ចំនួន ១៩ ស្ថានីយ៍ នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ដោះស្រាយពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍របស់ឈ្មោះ ហង់ សុគន្ធ តំណាងឱ្យឈ្មោះ សុខ មុន្នី និងឈ្មោះ ប៉េង ចន្ធី ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញផ្តាច់ស្ថានីយបូមទឹកឯកជន ចំនួន ១៩ ស្ថានីយ៍ នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច។

វេទិកាពិភាក្សា លើប្រធានបទ «អធិការកិច្ចក្នុងបរិបទកំណែទម្រង់» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច ដោយមានការសម្របសម្រួលពី លោក ពុយ គា ប្រធានក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

វេទិកាពិភាក្សា លើប្រធានបទ «អធិការកិច្ចក្នុងបរិបទកំណែទម្រង់» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច ដោយមានការសម្របសម្រួលពី លោក ពុយ គា ប្រធានក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជន និងបេក្ខនារីជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង និងនូវែលសេឡង់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច នៅសាលសម្តេចកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខជន និងបេក្ខនារីជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង និងនូវែលសេឡង់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច នៅសាលសម្តេចកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈអធិការកិច្ច “វីធីសាស្រ្តអង្គេតស្រាវជ្រាវ និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី” និងចែកវិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដល់សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ ចំនួន ៥៤រូប 

ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈអធិការកិច្ច “វីធីសាស្រ្តអង្គេតស្រាវជ្រាវ និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី” និងចែកវិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដល់សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ ចំនួន ៥៤រូប 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកជំទាវ Ülkü Kocaefe ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតួកគី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហការី នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកជំទាវ Ülkü Kocaefe ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតួកគី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហការី នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច។