ក្រសួងអធិការកិច្ច ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តី និងអមដោយ ឯកឧត្តម/លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋមន្រ្តី

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច

H.E. Hout Hak Prime Ministery

រដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ

(រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ)

H.E Sovi Lay

ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន

H.E Cheng Narin

លោកជំទាវ សុភ័គ្ក ថាវី

H.E Sopheak Thavy

ឯកឧត្តម ចាប សុថារិទ្ធ

H.E Chab Sotharith

លោកជំទាវ វង់ មយូរា

H.E Vong Mayura

លោកជំទាវ យក់ ណារ៉េត

H.E Yuk Nareth

ឯកឧត្តម ចាន់ កុលបុត្រ

H.E Chhan Kulboth

ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ

H.E Nub Chhanarin

ឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឬទ្ធិ

H.E Chhour Raksmeyrithik

លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី

H.E Thak Lany

ឯកឧត្តម លីវ សុភក្រ្តា

H.E Liv Sopheaktra

លោកជំទាវ វី ស្រីពៅ

H.E Vi Sreypov

ឯកឧត្តម ទូច រិទ្ធី

H.E Tuch Rithy

ឯកឧត្តម ប៉ែន ច័ន្ទសុខរិន

H.E Paen Chhansokrin

ឯកឧត្តម មួន ឌីណា

H.E Moun Dina

ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង

H.E Sim Suryong

ឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី

H.E Heng Limtry

ឯកឧត្តម ហេង ចាន់ឌី

H.E Heng Chhandy

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម យី ម៉ៅ

H.E Yi Moa

ឯកឧត្តម សុត គីមសាន

H.E Sot Kimsan

ឯកឧត្តម នួន​ ណុំ

H.E Noun Num

ឯកឧត្តម ប្រាក់ ឧត្តមសម្បត្តិ

H.E Prak Oukdomsombath

ឯកឧត្តម ស៊ឹម សុវណ្ណរិទ្ធិ

H.E Sim Sovanrithtik

ឯកឧត្តម លី គឹមសី

H.E Ly Kimsey

លោកជំទាវ ប៉េង ឡងឌី

H.E Pheng Longdy

ឯកឧត្តម ង៉ុយ ហាក់

H.E Nguy Hak

លោកជំទាវ ស៊ិន សុខពន្លឺ

H.E Sin Sokponleu

លោកជំទាវ សេន សាណាស់

H.E Sen Sanas

អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម សូផាត យុត្តិធន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅ

H.E Sophat Yuthtekthon

ឯកឧត្តម កែវ គង់ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុក​ជាអគ្គនាយក​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា

H.E Keo Kong

ឯកឧត្តម អួន ម៉េងឈាន់ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច

H.E Uon Mengchean