ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសះជា និងការបញ្ចប់វិវាទជូនគូភាគីដីវិវាទ មានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចកែងជើងភ្នំសំបុក ភូមិថ្មគ្រែលើ ឃុំថ្មគ្រែ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសះជា និងការបញ្ចប់វិវាទជូនគូភាគីដីវិវាទ មានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចកែងជើងភ្នំសំបុក ភូមិថ្មគ្រែលើ ឃុំថ្មគ្រែ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ