ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃកំណើតគម្រប់ ១១២ ឆ្នាំ របស់ឯកឧត្តម គីម អ៊ីលស៊ុង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ចាំង យ៉ន់ហ្គន (Jang Yun Gon)

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃកំណើតគម្រប់ ១១២ ឆ្នាំ របស់ឯកឧត្តម គីម អ៊ីលស៊ុង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ចាំង យ៉ន់ហ្គន (Jang Yun Gon) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសណ្ឋាគារ ខេមបូឌយ៉ាណា នាល្ងាចថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

អត្ថបទទាក់ទង