កិច្ចប្រជុំបើកការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្ត ព្រមទាំងបានបន្តចុះតាមអង្គភាពរងអធិការកិច្ចមួយចំនួនទៀតដូចជា: មន្ទីរធនធានទឹក មន្ទីរព័ត៌មាន មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងមន្ទីរផែនការ

|

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឬទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញចុះជួបប្រជុំបើកការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្ត ព្រមទាំងបានបន្តចុះតាមអង្គភាពរងអធិការកិច្ចមួយចំនួនទៀតដូចជា: មន្ទីរធនធានទឹក មន្ទីរព័ត៌មាន មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងមន្ទីរផែនការ។

អត្ថបទទាក់ទង