សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលករណីផ្គត់ផ្គង់ទឹកធ្វើស្រែ របស់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយបូមទឹកប្រឡាយព្រះស្នែង និងប្រឡាយព្រះគន្លង ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១២៥ គ្រួសារ។

អត្ថបទទាក់ទង