ជំនួបសម្តែងការគួរសមរវាងឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច និងលោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ដេវយ៉ានី ឧ. ឃូប្រ៊ាហ្គីដេ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង