ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកស្រី Meloney C.Lindberg ប្រធានអង្គការមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជា (Asian Foundation) នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង