កិច្ចប្រជុំពង្រឹងវិន័យ​ផ្ទៃក្នុងរបស់មន្រ្តីរាជការក្រសួងអធិការកិច្ច​ និងបានពិនិត្យការចូលរួមរបស់មន្រ្តីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អ្នកក្នុងបន្ទុក​សមាជិក​ ប.ស.ស​ ជាមន្រ្តីសាធារណៈ​

|

រសៀល​ ថ្ងៃទី​២២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២៤​ លោកជំទាវ សុខ​ វិឡាយ​ រដ្ឋលេខាធិការ​ប្រចាំការ​ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពង្រឹងវិន័យ​ផ្ទៃក្នុងរបស់មន្រ្តីរាជការក្រសួងអធិការកិច្ច​ និងបានពិនិត្យការចូលរួមរបស់មន្រ្តីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អ្នកក្នុងបន្ទុក​សមាជិក​ ប.ស.ស​ ជាមន្រ្តីសាធារណៈ​ ដែលបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី១៥​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២៤​ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី​ឯកឧត្តម​ ប៉ែន​ ច័ន្ទ​សុខរិន​ រដ្ឋលេខាធិការ​ ឯកឧត្តម​ លី​ គឹម​លី​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ ឯកឧត្តម​អគ្គនាយក​ អគ្គនាយករង​ លោកប្រធានវិទ្យាស្ថាន​ជាតិអធិការកិច្ច​ ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក​ និងធនធានមនុស្ស​ ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច។

អត្ថបទទាក់ទង